Tietosuoja

Siput ry tietosuojaseloste                                                                                                                                                                                               Päivitetty 31.01.2024

Rekisterinpitäjä

Siput ry

Y-tunnus 3055711-7

c/o Asko Vainio, 46800 Myllykoski

Rekisteri on yhteiskäytössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asko Vainio

Ravimiehentie 8 B 33 / 46800 Myllykoski

050 5456573

 siputmty@gmail.com


Rekisterivastaava

Liisi Markkanen 

Viialantie 19 A 7 / 46800 Myllykoski

044 2954999

 siputmty@gmail.com


Rekisterin nimi

Siput ry jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsensuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden hoitaminen sekä viestintä.


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


Tiedon säännönmukaiset luovutukset

Osoitetietoja luovutetaan Mielenterveyden Keskusliitolle         

                                                                                                          

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteristä säilytetään paperisia kopioita lukitussa tiloissa. Sähköiseen jäsenrekisteriin on pääsy vain hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen nimeämillä vastuuhenkilöillä.

Säilytämme jäsenten henkilötietoja yhden vuoden jäsenyyden lakkautumisen jälkeen.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tarkastastaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen:

Siput ry / Liisi Markkanen, Viialantie 19 A 7 46800 Myllykoski tai sähköisesti siputmty@gmail.com

Toimitamme vastauksen tarkastuspyynnön tehneeen jäsenen rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheeliset , tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä luovuttaminen mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.


Tietoja käsittelevät tahot

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu yhdistyksessä toimiville luottamushenkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa

18.06.2018


Y-tunnus 3055711-7                                       Siput ry Kouvola                             www.siputry.fi                                      siputmty@gmail.com